Zoeken op trefwoord of art.nr.
Zoeken op merk
Zelfzorgmiddelen van
VSM
A.Vogel     Rubimed
Wala
Weleda

Privacybeleid

Gezamenlijk belang
Als apotheek hechten we veel belang aan uw privacy.
Wij zijn wettelijk verplicht de noodzakelijke persoonsgegevens in ons bestand op te nemen en verantwoord te bewaren.[1] Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de goede afhandeling van uw voorschriften c.q. bestellingen.
Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan andere partijen of gebruiken voor marketingdoeleinden. Al onze medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Inzage in uw gegevens, wijzigingen
Als klant heeft u het recht op electronische inzage in een afschrift van uw gegevens en het recht op inzage in de logging. [2]  Uiteraard zullen wij wijzigingen in uw gegevens direct opnemen en indien gewenst ook toesturen. Omdat wij voorschriften 15 jaar moeten bewaren voor de geneesmiddelenwet en facturen 7 jaar voor de belastingdienst, mogen wij niet binnen deze termijnen uw persoonsgegevens verwijderen.[3] Dat kan wel op schriftelijk verzoek als het alleen bestellingen betreft, waar geen voorschrift aan ten grondslag ligt, of wanneer het data betreft die gaan over uw gezondheid of ziekte (medisch dossier).
Na 15 jaar zullen wij al uw data automatisch verantwoord verwijderen.

Verplichtingen
Klanten die bij ons inloggen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun inloggegevens en het gebruik van hun wachtwoord. In geval van tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen van de website of webshop is de Hahnemann Apotheek bv verantwoordelijk.

Welke gegevens worden vastgelegd?
              In geval van een voorschrift worden medische gegevens zoals het middel en het gebruik, maar bijvoorbeeld ook een allergie vastgelegd, om het op het voorschrift gevraagde juist af te kunnen leveren. Uw naam en adresgegevens zijn noodzakelijk voor de verzending van de aan u voorgeschreven geneesmiddelen.
Uw e-mail adres en telefoonnummer zijn noodzakelijk om bij twijfel of vragen doeltreffend te kunnen communiceren en u snel noodzakelijk informatie of waarschuwingen te kunnen doorgeven.
Uw BSN nummer is nodig voor de onderlinge uitwisseling van gegevens met andere gezondheidswerkers en is een wettelijke verplichting voor apotheken.
Uw banknummer is noodzakelijk voor het verwerken van de automatische incasso’s.
Bij bezoek aan onze website leggen wij per pagina (geanonimiseerd) vast hoe vaak deze bezocht is. Dat doen we om inzicht te hebben wat voor u belangrijk is en om daarop te kunnen inspelen. Dit zijn alleen statistische data die geen relatie hebben met uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Voorschriften dienen volgens de geneesmiddelenwet 15 jaar bewaard te worden.
Correspondentie over de bewaarde voorschriften zullen wij samen met uw voorschriften maximaal 15 jaar bewaren.
Voor bestellingen via onze webshop geldt die 15 jaar bewaarplicht niet. Wij zullen uw bestelgegevens standaard niet langer dan 3 jaar bewaren tenzij u anders aangeeft.
Accounts via onze webshop of website die langer dan 3 jaar niet gebruikt zijn worden automatisch verwijderd.

Statistische gegevens
Waar nodig zullen wij (geanonimiseerde) statistische gegevens vastleggen voor het optimaliseren van onze werkwijze. Deze statistische gegevens zijn dus niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Onze keuze’s
Wij hebben een eigen intern systeem ontwikkeld dat meer veiligheid en bedrijfszekerheid biedt.
Data die via de website of webshop bij ons binnenkomen worden alleen tijdelijk op de beveiligde website en webshop bewaard om bij vragen snel antwoord te kunnen geven. Vooralsnog hanteren we daarvoor een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.
Wij werken zolang als mogelijk is naast de automatische incasso, met de bekende acceptgiro’s voor de betalingen. Zodra daar betere en veiligere systemen worden ontwikkeld zullen we daar gebruik van maken in afstemming met onze klanten.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan dan graag altijd eerst met onze Functionaris Gegevensbescherming contact opnemen. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De wetten die van toepassing zijn op dit beleid
1. Wbsn-Z: Wet gebruik Burger Service Nummer in de Zorg.
2. AVG: Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. GW: GeneesmiddelenWet.
                    4. WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.               5. Wabvpz: Wet aanvullende bepalingen persoonsgegevens in de zorg.

laatste aanpassing juli 2020

 

 

 

 

 

 [1] WBGO en AVG en GW en Wbsn-Z

[2] WBGO en AVG en Wabvpz

[3] WGBO en GW

Mijn winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg.


PostNL

Nieuws en informatie

Ruil en retourregeling.
Wanneer kunnen artikelen worden teruggestuurd of geruild? [meer]

U heeft een recept gekregen en wat nu?
U bent bij uw arts, homeopaat of therapeut geweest en heeft een recept meegekregen.
Helaas is het niet mogelijk om recepten via deze webwinkel aan te bieden maar er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden. [meer]

Ruim 65.000 artikelen!
Via deze webwinkel kunnen wij u ruim 65.000 artikelen aanbieden die u anders bij de drogist of reformwinkel zou kopen. [meer]